Трудова медицина София

Служба по трудова медицина – CTMSofia.bg

Служба по трудова медицина

В Служба по трудова медицина (СТМ) CTMSofia.bg се стремим да предоставяме цялостни решения в областта на трудовата медицина, които да подпомогнат Вашата организация в създаването на здравословна и безопасна работна среда.

Нашите услуги обхващат широк спектър от дейности, сред които професионални медицински прегледи, оценка на риска на работното място, както и разработване на индивидуални програми за подобряване на здравето и благосъстоянието на служителите.

Специализираните ни екипи от опитни лекари, медицински сестри и здравни специалисти са обучени да отговорят на всички изисквания и предизвикателства, свързани с работната медицина.

Използвайки съвременни технологии и най-новите методики, ние предлагаме детайлни анализи и стратегии, насочени към намаляване на професионалните заболявания и трудови инциденти.

Какво е трудова медицина

Трудовата медицина е медицинска специалност, фокусирана върху предотвратяването и управлението на здравни рискове на работното място.

Тя включва оценка на риска, предоставяне на здравни консултации, обучения и прилагане на мерки за подобряване на безопасността и здравето на служителите.

С какво можем да ви помогнем

 • Осигуряване на безопасна работна среда

 • Професионални медицински прегледи

 • Подобряване на здравето ви на работното място

Препоръки и отзиви

Изключително сме доволни от професионалния подход на CTMSofia.bg при оценката на риска в нашата компания. Екипът на службата по трудова медицина показа изненадваща признавам за мен компетентност и подробно разгледа всички аспекти от нашата работа, осигурявайки ни законова съвместимост и безопасност на нашите служители.
Добромир Георгиев
Управител
Откакто използваме договор за абонаментни услуги за СТМ от CTMSofia.bg за оценка на риска (вече трета година), забелязахме видимо подобрение във вътрешните процеси и процедури по безопасност. Тяхното професионално отношение и задълбочен анализ са безценни за нашия бизнес и винаги ни помагат да вървим все по-напред в работата и бизнеса.
Инж. Калоян Тодоров
Управител

Често задавани въпроси

Какво представлява службата по трудова медицина?

Службата по трудова медицина предоставя услуги за поддържане и подобряване на здравето и безопасността на работниците на работното място.

Тя включва профилактични прегледи, консултации по здравословни и безопасни условия на труд, обучение на персонала и оценка на риска.

Какви услуги предлага службата по трудова медицина?

Нашата служба по трудова медицина предлага широк спектър от услуги, включително:

 • Профилактични медицински прегледи
 • Оценка на риска на работното място
 • Консултации по здравословни и безопасни условия на труд
 • Обучения и семинари за персонала
 • Разработване на програми за здравословен начин на живот
Кой трябва да използва услугите на службата по трудова медицина?

Услугите на службата по трудова медицина са задължителни за всички работодатели съгласно българското законодателство.

Те са предназначени както за малки, така и за големи предприятия и организации, които искат да осигурят здравословни и безопасни условия на труд за своите служители.

Какви са ползите от използването на услугите на службата по трудова медицина?

Използването на услугите на службата по трудова медицина помага за:

 • Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания
 • Подобряване на работната среда и условията на труд
 • Повишаване на продуктивността и мотивацията на служителите
 • Спазване на законовите изисквания и избягване на глоби
Какви документи са необходими за ползване на услугите на службата по трудова медицина?

За да ползвате нашите услуги, ще ви бъдат необходими следните документи:

 • Данни за предприятието и броя на служителите
 • Описание на извършваната дейност и работните процеси
 • Информация за съществуващите рискове и условия на труд. Нашият екип ще ви помогне да съберете и подготвите всички необходими документи.
Имате нужда от трудова медицина в София?

Специалистите от CTMSofia.bg ще ви дадат полезни съвети относно всичко, свързано с трудовата медицина.

Scroll to Top