Лицензи

CTMSofia.bg притежава всички необходими лицензи и разрешителни за извършване на дейността си като Служба за трудова медицина. Ние сме сертифицирани от компетентните органи и разполагаме с всички документи, удостоверяващи нашата правоспособност.

Лицензите ни обхващат широк спектър от услуги в областта на трудовата медицина, включително здравни прегледи, консултации и обучения.

Всяка година преминаваме през процес на проверка и актуализация на разрешителните, за да гарантираме, че дейността ни е в пълно съответствие със законодателството и най-високите професионални стандарти.

Някои от лицензите и разрешителните, с които извършваме нашата дейност биват:

  1. Удостоверение за регистрация на СТМ
  2. Удостоверение за администратор на лични данни
  3. Разрешително от министерство на икономиката и енергетиката за провеждане на курсове и обучения за придобиване и потвърждаване на квалификационни групи по електробезопасност
  4. Удостоверение за провеждане на курсове и обучения на КУТ и ГУТ
Scroll to Top