Съвети

Професионални болести
Професионални болести – Идентификация и предпазване

Основни професионални болести и рискови фактори Професионалните болести са резултат от излагането на специфични рискови фактори в работната среда, които са характерни за определени професии. Разпознаването на тези рискове е от съществено значение за ефективното предотвратяване и контрол на заболяванията. Едни от най-често срещаните професионални болести са нарушенията на опорно-двигателния апарат. Те се случват често […]

Първа помощ на работното място
Най-добри практики за първа помощ на работното място

Осигуряването на безопасна работна среда е ключов аспект на всяка организация. Въпреки всички мерки за предотвратяване на инциденти, злополуки могат да се случат. Ето защо, умението да се предостави първа помощ е от съществено значение за всеки работещ. В тази статия ще разгледаме най-добрите практики за първа помощ на работното място, които могат да направят

Работник изпитва дискомфорт и главоболие
Как да разпознаем ранните симптоми на професионални заболявания

Ранното разпознаване на симптомите на професионални заболявания е от съществено значение за предпазване на здравето на работещите. Проблемите, свързани с работната среда, могат да бъдат сложни и разнообразни, затова е важно да бъдем информирани и внимателни към всеки знак на дискомфорт или заболяване.

Работа на открито - какви са рисковете и превенцията
Работа на открито – как да осигурим безопасност на работното място

Добре познатата ни работа на открито е предизвикателство за безопасността и здравето на работещите. Независимо дали става въпрос за строителство, селско стопанство, или други дейности на открито, съществуват множество фактори, които могат да повлияят на благополучието на служителите.

Иновации в трудовата медицина
Иновации в трудовата медицина

Една от най-забележителните иновации в областта на трудовата медицина през последните пет години е значителното разширяване на възможностите за цифровизация и интеграция на дигиталните технологии в работната среда.

Психическо здраве и безопасност на труда
Психическо здраве и значението му на работното място

Работното място може да бъде както източник на стрес, така и на удовлетворение. Различни фактори влияят на психическото здраве на служителите, включително работното натоварване, колегиалните отношения и физическите условия на труд.

Умора на работното място и как да се справим с нея- стратегии и съвети от CTMsofia.bg
Умора на работното място – стратегии за превенция и управление

Ако чувствате умора на работното място, то следва да знаете, че управлението на умората е критично важно за всяка работна среда. Умората не само намалява производителността на служителите, но също така увеличава риска от сериозни инциденти.

Мерки за безопасност в строителството от CTMSofia.bg
Мерки за безопасност в строителството

Една от най-опасните професии, изискваща високи нива на внимание и спазване на мерки за безопасност е строителството и строителните работи. Злополуките на строителни обекти могат да доведат до сериозни травми и дори до фатални случаи и никога не бива да се подценяват.

Scroll to Top