10 препоръки за безопасност в офиса

Безопасност в офиса

Когато служителите се ангажират с концепцията за безопасност в офиса, то цялостната работна среда развива по-силна и устойчива култура на безопасност и устойчивост. Винаги се опитвайте да ангажирате служителите в тази насока, за да можете да имате подготвен екип, който да реагира в почти всяка ситуация.

В блога на CTMSofia.bg ви представяме 10 общи насоки за безопасност в офиса, които да помогнат на работните места да поддържат безопасността.

Безопасност в офиса – 10 практични препоръки и съвета

1. Провеждайте редовни обходи на офиса

Организирайте екип или назначете служители, които да провеждат редовни обходи на офиса и да наблюдават спазването на протоколите за безопасност.

Обърнете специално внимание на различните зони в работното пространство и наблюдавайте работните условия на служителите, за да идентифицирате възможни рискове или опасности (например, сблъсъци и препятствия, лошо осветление и токсини в околната среда).

2. Поддържайте работните зони чисти и подредени

Служителите трябва да поддържат работните си зони подредени, за да предотвратят подхлъзвания, спъвания и падания.

Почистването и дезинфекцията на работните места също допринасят за предпазване от вредни микроби и вируси.

3. Насърчавайте личната хигиена на служителите

Личната хигиена на служителите е важен фактор за безопасността в офиса.

За да се предотврати разпространението на вредни вируси между служителите, е от съществено значение да се прилагат мерки като носене на маски, използване на дезинфектанти за ръце и спазване на правилни техники за миене на ръце.

4. Обличайте се подходящо

В зависимост от естеството на работата, служителите трябва внимателно да обмислят най-подходящото облекло, за да минимизират общите наранявания и инциденти на работното място.

Това може да включва избягване на носенето на висящи бижута или вратовръзки и носене на обувки с затворени пръсти. Когато и където е необходимо, трябва да се носят лични предпазни средства (ЛПС).

5. Спазвайте правилата за безопасно боравене с техниката

Служителите трябва да бъдат обучени на правилни техники за вдигане и огъване, за да се предотвратят физически наранявания.

Ако служителят не е сигурен как да извърши дадена дейност, е по-добре да потърси помощ от ръководител или отговорник по безопасността на компанията.

6. Избягвайте използването на инструменти или машини, за които не сте обучени

Въпреки че някои инструменти може да изглеждат интуитивни и лесни за използване, винаги е най-добре да се избягва тяхната употреба без подходящо обучение. Това е необходимо, за да се осигури безопасността не само на един човек, но и на околните.

7. Затваряйте напълно врати и чекмеджета на шкафове

Избягвайте да оставяте врати и чекмеджета на шкафове и бюра отворени. Те могат да бъдат причина за сблъсъци и спъвания. Насърчавайте служителите да ги затварят след всяка употреба.

8. Запознайте служителите с процедурите при извънредни ситуации

Провеждайте тренировки и обучения, за да насочите служителите какво да правят при възникване на извънредна ситуация, за да бъдат те подготвени да реагират, ако подобна ситуация настъпи, както и да съумеят да запазят спокойствие и да избегнат паниката.

9. Правете подходящи почивки

Добре отпочиналите служители могат да поддържат фокуса и осведомеността за обкръжаващата среда и безопасността, което е ценно за поддържане на безопасността на работното място.

10. Винаги докладвайте за опасни условия

Имайте система за докладване на опасни условия. Дайте възможност на служителите да изразяват опасенията си, когато нещо не е наред на работното място и застрашава тяхната безопасност. Дигитален чеклист е отличен инструмент за гарантиране на изпълнението на стандартите и мерките за безопасност. Той може също така да помогне при извършване на обходи, инспекции, оценка на рискове или дори докладване на инциденти.

Процесът по подобряване на безопасността на работното място  трябва да бъде приоритет във всяка организация.

СТМ или Служба за трудова медицина в София CTMSofia.bg, предлага пълен набор от услуги, които ще ви помогнат да осигурите безопасна и здравословна работна среда.

Не чакайте инцидентите да се случат – възприемете проактивен подход към безопасността на работното място.

Свържете се с CTMSofia.bg днес и научете как можем да ви помогнем да защитите вашите служители и да създадете култура на безопасност във вашата компания. Ние ще ви консултираме спрямо нормативната уредба по ЗБУТ, за да имате 100% подготовка и изрядност спрямо законодателството в Република България.

Оценка: 4.75 / 5 (120 мнения)
Scroll to Top